Gisteren, vandaag, morgen.
Een terugblik op het probleem van de zure regen

Gisteren vandaag morgenEuropa werd aan het eind van de jaren zeventig opgeschrikt door een ernstig milieupro bleem: de zure regen. Deze werd verantwoordelijk gehouden voor, onder andere, het verdwijnen van de vissen in meren in Scandinavië. Later kwam de suggestie dat de zure regen ook grootschalige bossterfte in Europa zou veroorzaken. De bossen in Nederland zouden eveneens gevaar lopen. Iedereen dacht te begrijpen waar het om ging. Immers, 'regen' is water dat uit de atmosfeer valt en 'zuur' daar kon men zich ook wel wat bij voorstellen.

Zure regen veroorzaakte in de jaren tachtig veel ophef, maar raakte daarna op de achtergrond. Waarom horen we eigenlijk nog maar zo weinig over de zure regen? Misschien was de zure regen wel een hype: een overspannen reactie op een in feite onbetekenend probleem. Dit artikel doet een poging tot reconstructie van de geschiedenis van dit probleem, dat in de jaren tachtigvan de twintigste eeuw zoveel ophef veroorzaakte.

De tekst is in 2008 in gewijzigde vorm ook verschenen in Studium, het tijdschrift voor universiteits- en wetenschapsgeschiedenis. Het tijdschrift is een uitgave van Gewina, het Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis. — 'Gisteren, vandaag, morgen' bij Studium. Het artikel is aldaar ook te downloaden.

Eind 2010 verscheen bij het Planbureau voor de Leefomgeving een wetenschappelijk rapport over hetzelfde onderwerp, waarbij de nadruk ligt op 30 jaar beleid op het terrein van de zure regen in Nederland.erland (zie hiernaast)..

 

Een van de affiches uit de voorlichtinsgcampagne 'Gisteren, vandaag, morgen'

Een van de affiches uit de voorlichtinsgcampagne 'Gisteren, vandaag, morgen',
Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1985.

 

Logo LUVO