Stof in Nederland

Stof in NederlandStofmetingen zoals we ze tegenwoordig kennen, worden sinds 1992 uitgevoerd. Maar hoe was de sitautie voor die tijd? Dat weten we niet goed, want er zijn niet veel oudere meetgegevens. Bovendien zijn die oude meetgegevens niet van het soort stof zoals we ze eigenlijk zouden willen hebben. Niettemin is er vraag naar die oude gegevens, bijvoorbeeld in de vorm van zwarte rook. Zwarte rook wordt namelijk in Nederland al sinds ongeveer 1960 gemeten.

Ach, zwarte rook! Zwarte rook is al jaren een gevleugeld begrip in Nederland. Menige wetenschapper heeft zijn hart verpand aan deze wat obscure grootheid uit een ver verleden. De eerlijkheid gebiedt echter wel te zeggen dat dit enigszins onder dwang gebeurd. Zwarte rook is namelijk de enige grootheid op het terrein van de stofvormige luchtverontreiniging, waarvoor meetreeksen teruggaan tot voor 1990. Het geeft echter wel aan dat er blijkbaar dringend behoefte is aan informatie over stof in lucht in het verleden.

Velen hebben mij de afgelopen jaren benaderd met vragen over de beschikbaarheid van historische gegevens. Moe geworden van steeds maar dezelfde vragen te moeten beantwoorden, heb ik gemeend in de vorm van deze publicatie mijn kennis samengepakt te moeten aanbieden. Dat wil niet zeggen dat er niet meer zou kunnen zijn; het is echter alles wat ik op dit moment weet. Het staat een ieder vrij om zelf aan de slag te gaan met archiefonderzoek. Er ligt vast nog wel het een en ander in de archieven te wachten. En archiefwerk is leuk. Mocht ik zelf nog nieuw materiaal vinden dan zal ik dit verwerken in een nieuwe versie van deze notitie. Er zijn mij in ieder geval een paar archieven bekend die kansrijk zijn om meetgegevens over stof in aan te treffen.

Om redenen - die uiteraard zullen worden uitgelegd - gaat deze publicatie grotendeels over zwarte rook. Fijn stof en zwarte rook zijn tenslotte van hetzelfde (twijfelachtige) laken een pak.

 

Logo LUVO