Populair zuur. Een korte analyse van presentaties van het probleem van de zure regen op internet

LUVO no 5Europa werd aan het eind van de jaren zeventig opgeschrikt door een ernstig milieuprobleem: de zure regen. Zure regen werd verantwoordelijk gehouden voor onder andere het verdwijnen van vissen in meren in Scandinavië. Later werd gesuggereerd dat de zure regen ook grootschalige bossterfte in Europa zou veroorzaken. De bossen in Nederland zouden eveneens groot gevaar lopen. Iedereen dacht te begrijpen waar het om ging. Immers, 'regen' is water dat uit de atmosfeer valt en 'zuur' daar kon men zich dus wel wat bij voorstellen. Zure regen veroorzaakte in de jaren tachtig veel ophef, maar raakte daarna op de achtergrond. We horen al jaren niet zo veel meer over de zure regen.

Er zijn mensen die beweren dat de zure regen een hype was. Daarom horen we er niets meer over, is bijvoorbeeld de mening van de wetenschapsjournalist Simon Rozendaal, 2009. Wetenschappers hebben een andere opinie: de zure regen is helemaal niet verdwenen. Er is nog steeds sprake van voortgaande verzuring, zij het dat het tempo is afgenomen. Maar er is nog iets anders: het probleem van de overmatige toevoer van stikstof vanuit de atmosfeer wordt tegenwoordig als ernstiger beschouwd.

Dit artikel gaat niet over oorzaken en effecten van zure regen, maar over de presentatie van het verschijnsel zure regen op internet. Zure regen dateert al van de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Zure regen krijgt in de klassieke media tegenwoordig niet veel aandacht meer. Toch heeft zure regen moeiteloos zijn weg naar het internet gevonden. Dit artikel presenteert een korte analyse van de visuele presentaties van het probleem van de zure regen op internet.

pH-schaal

Voorbeeld van een presentatie van de pH-schaal om de ernst van het probleem van de zure regen te schetsen. Veel gebruikt, maar helaas niet (altijd) juist.

 

Logo LUVO