Van mosterdgas naar zwaveldioxide. Over de oorsprong van de eerste zwaveldioxidemonitor

Het tijdschrift Sudium publiceerde in 2014 een artikel over de eerste luchtkwaliteitsmonitor voor zwaveldioxide, waarvan een exemplaar zich in Museum Boerhaave in Leiden bevindt. De nadruk in dat artikel lag op de rol die het instrument heeft gespeeld in de kwantificering en bewustwording van het probleem van de luchtverontreiniging in Nederland. Een weinig bekend aspect aan deze geschiedenis is echter de oorsprong van het meetapparaat. Deze lag op een onvermoede plek, namelijk in de Tweede Wereldoorlog bij Amerikaans onderzoek naar de mogelijkheden om op het slagveld op een snelle manier gifgassen te bepalen. Archiefonderzoek heeft ertoe geleid dat de oorsprong van het apparaat dat aan het eind van de jaren zestig door de firma Philips als eigen vinding op de markt werd gebracht, ontrafeld kon worden.

Buijsman, E., 2015, Van mosterdgas naar zwaveldioxide. Over de oorsprong van de eerste zwaveldioxidemonitor, Studium. 8(3), 159–162. DOI: http://doi.org/10.18352/studium.10117

Apparaat voor de meting van mosterdgas op het slagveld

Het apparaat voor de meting van mosterdgas op het slagveld dat met Amerikaans overheidsgeld in de Tweede Wereldoorlog is ontwikkeld. Hieruit zou Philips in de jaren zestig een eigen monitor van zwaveldioxide ontwikkelen.
Foto collectie Vi.

 

Logo LUVO