Fijn stof: een doos van Pandora

AMANDAAnders dan de titel doet vermoeden, gaat deze publicatie vooral niet over fuijn stof, maar over mogelijkheden voor een andere aanpak van de luchtkwaliteitsmonitoring in Nederland. Luchtverontreiniging is slecht voor de gezondheid. Onderzoeksresultaten van de afgelopen decennia hebben dat overtuigend aangetoond. Een van de hoofdverdachten was aanvankelijk fijn stof (PM10), later kwamen ook andere vormen van stofvormige luchtverontreiniging zoals de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5), ultrafijn stof (PM0,1), elemental carbon (EC) en black carbon (BC) in het vizier. 1 Er is voor fijn stof en de fijnere fractie van fijn stof Europese regelgeving; er wordt veel aan gemeten. Naarmate de aandacht zich ook naar de ‘nieuwere’ vormen van stofvormige luchtverontreiniging heeft uitgebreid, is ook de vraag naar nieuwe meetinspanningen opgekomen, terwijl de oude vooralsnog gewoon doorgaan. In dit artikel zullen de aspecten luchtkwaliteit, meten, effecten en regelgeving voor stofvormige luchtverontreiniging onder de loep worden genomen. Het doel is om te onderzoeken of die omvangrijke monitoringinspanningen wel nodig zijn en of het misschien ook anders zou kunnen.

 

Logo LUVO