De luchtkwaltiteitsmeetnetten
van het RIV en het RIVM

LUVO reeks 16In 2003 verscheen ‘Er zij een meetnet …’. Het was een bescheiden poging om een deel van de geschiedenis van het luchtmeetnet van het RIV en het RIVM te beschrijven. Nu, tien jaar later, is mijn fascinatie voor het luchtmeetnet nog steeds niet minder geworden. Ter gelegenheid van mijn afscheid in november 2013 heb ik een publicatie gemaakt die vooral handelt over de fysieke kant van luchtmetingen, dat wil zeggen metingen en meetnetten. Daarom is het meer te beschouwen als een uitbereiding op maar deels ook een duplicatie van ‘Er zij een meetnet …’.

De luchtkwaltiteitsmeetnetten van het RIV en het RIVM, Publicatiereeks LUVO no 16, Calbona, Rotterdam/Tinsentiep, Houten, 2013, 143 pp.


Inhoud van het boek

1 Inleiding

2 Over de ontwikkeling van het luchtmeetnet: het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging, het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, typen meetstations, de nummering van de meetstations, typen behuizingen en naamgeving van de stations

3 Over de metingen van gasvormige componenten: ammoniak, koolmonoxide, ozon, stikstofoxiden en zwaveldioxide, Vluchtige Organische Componenten, Zeer Vluchtige Organische Componenten en nog wat

4 Over de metingen van deeltjesvormige luchtverontreiniging: fijn stof, de fijnere fractie van fijn stof, totaal stof, zwarte rook en over methoden en kwaliteit

5 Over de metingen van deeltjesgebonden luchtverontreiniging: verzurende stoffen en zware metalen

6 Over de metingen van overige luchtverontreiniging: verzurende componenten, verstrooiingscoëfficiënt en fluoride-accumulatie

7 Over de metingen van de chemische samenstelling van neerslag: het KNMI/RIV-meetnet, als onderdeel van het Lanelijk Meetnet Luchtkwaliteit en kwaliteit

8 Over effectmetingen: schade aan planten en korstmossen

9 Over publicaties: jaarverslagen en wat dies meer zij, over het meetnet en de metingen, meetnetgerelateerd onderzoek en wat varia

Bijlagen met een overzicht van meetlocaties en van documentatiemateriaal

Een uitgebreid notenapparaat

Extra: een DVD-ROM met filmmateriaal.

 

Logo LUVO