Ammoniakemissie door de mens

AmmoniakDe totale antropogene ammoniakemissie bedroeg in 2011 volgens de Emissieregistratie 122 miljoen kg. Een opmerkelijke bron van ammoniak is de mens met een jaarlijkse emissie van 5 miljoen kg. Deze publicatie beschrijft de resultaten van een kort onderzoek naar de herkomst van dit laatste getal. Het blijkt dat opeenvolgende auteurs decennia lang elkaars getallen hebben overgenomen. Uiteindelijk blijkt de berekening te zijn gebaseerd op getallen uit de jaren zeventig. Deze getallen zijn echter slecht onderbouwd en deels niet traceerbaar. Het advies is daarom om de bijdrage van mensen tot de ammoniakemissie op basis van recentere inzichten opnieuw te beschouwen.

 

 

 

Logo LUVO