Smog

Wat is smog eigenlijk? Tegenwoordig wordt met smog niets anders bedoeld een situatie met verhoofde luchtverontreiniging. Van overheidswege is dat een jaar of tien geleden zo besloten. Het is niet uitgesloten dat ambtenaren vonden dat het de gewone mensen anders zo moeilijk was uit te leggen. En misschien begrepen ze het zelf ook wel niet. In ieder geval heeft men destijds het onzalige idee opgevat om de defnitie van smog te relateren aan de luchtkwalitetsdoelstellingen van de Europese Unie. Mogelijk is nu het resultaat dat mensen denken het te begrijpen, terwijl 'smog' in de winter toch echt heel iets anders is als 'smog' in de zomer. Verder is het van belang dat op te merken dat tegenwoordig al bij veel lagere niveaus van smog wordt gesproken. Dit betekent dan ook dat hoewel de luchtkwaliteit in Nederland de afgelopen vijftig jaar sterk is verbeterd, de frequentie van het voorkomen van smog is toegenomen. Een aardig voorbeeld hiervan is de recente wijziging in de Smogregeling. We kunnen lezen: 'In de begripsomschrijving van ernstige smog, onder c, wordt ‘200 microgram per kubieke meter’ vervangen door: 100 microgram per kubieke meter'!

Een aantal jaren geleden heeft de overheid gekozen voor weer een ander systeem. Nu wordt niet zo zeer gepraat over 'smog' maar de kwaliteit van de lucht in termen van goed, matig, onvoldoende, slecht en zeer slecht. Duidelijker is het er echter niet op geworden. Wie probeert via de vermelde informatiebronnen te doorgronden hoe het in elkaar steekt, wortdt het helaas al snel zwaar te moede.

Smog in de winter betekent tegenwoordig verhoogde niveaus van (fijn) stof en soms verhoogde niveaus van stikstofoxide (NO2). Vroeger was zwaveldioxide (SO2) een zeer belangrijk bestanddeel van de wintersmog. Sinds de maatregelen om de emissie van zwaveldioxide te beperken, speelt zwaveldioxide, althans in Nederland, geen enkele rol meer bij de wintersmog. Volgens de vroegere door wetenschappers gehanteerde definitie kwam de laatste wintersmog in Nederland in 1987 (!) voor.

Smog in de zomer betekent verhoogde niveaus van ozon (en een groot aantal [irriterende] organische stoffen in de atmosfeer. Sinds de maateregelen om met name de emissie van een groot aantal organsiceh stoffen naar de atmosfeer te beperken, is de frequentie van zomersmog sterk gedaald. De laatste zomersmog die wetenschappers als zeer ernstig betitelden kwam in Nederland in 1990 voor. Idem ernstige smog voor het laatst in 2006.

 

 

Logo LUVO