Benzeen

Benzeen (C6H6) in lucht is in Nederland al lang geen probleem meer. Benzeen kwam vooral in de lucht door verdamping uit benzine doordat het in hoge concentraties in deze brandstof voorkwam. Daarnaast kwam het in de lucht bij een aantal chemische bedrijven.

De Europese Unie (EU) heeft een grenswaarde van 5 µg/m3 voor de benzeenconcentratie in lucht vastgesteld ter bescherming van de volksgezondheid. Vanaf 2011 moest aan deze grenswaarde voldaan worden. Dit was echter al het geval vanaf 1995. Nog steeds daalt de benzeenconcnetratie in lucht. De stelsematige daling in de afgelopen decennia is vooral het gevolg van de invoering van de geregelde driewegkatalysator in begin van de jaren negentig, technische verbeteringen aan personenwagens en de verlaging van het benzeengehalte in benzine

Benzeen in lucht

De ontwikkeling van de concentratie van benzeen in lucht.
Bron Compendium voor de Leefomgeving.

Logo