Dossier Het stikstofprobleem — 9

Speciale website 'Aanpak stikstof'

[30 dec 2019] Het was ons ontgaan, maar er blijkt van overheidswege een speciale website 'Aanpak Stikstof' in het leven te zijn geroepen. Het is niet geheel duidelijk onder wiens verantwoordelijkheid de website valt. Er valt te lezen: 'Bij de aanpak van stikstof werken de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat samen met de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.' Maar werken ze ook samen aan de website?

De insteek is duidelijk. Zo valt op de beginpagina te lezen: 'De natuur komt in de knel door een overvloed aan stikstof die we met elkaar produceren. Te veel stikstof is slecht voor onze natuur, gezondheid en voedselproductie. Daarom zijn maatregelen nodig die zorgen voor een daling van de stikstofneerslag. Tegelijkertijd moet er ook ruimte blijven voor (economische) ontwikkelingen.' [Vet door ons aangebracht]

Illustratief is ook de video die eveneens op de voorpagina staat. Onderwerp: 'Hoe krijg je als ondernemer een natuurvergunning?' Liever hadden we gezien dat de natuur het uitgangspunt was geweest. Maar los van dit gemopper bevat de website een veelheid van informatie die is gegroepeerd rond zes onderwerpen: Landbouw, Mobiliteit, Infrastructuur, Woningbouw, Energietransitie en Natuurherstel. Het is een goede ingang om snel op de hoogte te worden gebracht van het hoe en waarom van het stikstofprobleem.

 

Logo LUVO