Dossier Het stikstofprobleem — 8

Meer stikstof in de media

[27 dec 2019]

NRC op 27 dec: Stikstofakkoord: het moest en zou er komen
Natuurherstel, stikstofreductie én groei voor landbouw en industrie. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kreeg het allemaal voor elkaar – op papier althans. Want het ministerie van LNV liet in 2015 ecologen hun analyses aanpassen.

NOS op 18 dec: Dit gaan boeren en kabinet doen om de stikstofuitstoot te verminderen

MOS op 18 dec: Boeren sluiten 'voorlopig akkoord' met kabinet over stikstofmaatregelen, FDF oneens

De Groene Amstetdammer op 11 dec: Klem in een onhoudbaar systeem
Al in de jaren zeventig ontstond het besef dat de intensieve landbouw tot een ecologische ramp zou leiden – met minister Sicco Mansholt, ooit dé promotor van grootschaligheid, als grote bekeerling. Maar pas vijftig jaar later is er kans op verandering

 

Logo LUVO