Dossier Het stikstofprobleem — 7

Farmers Defence Force

[11 dec 2019] Wie zich wil verdiepen in het 'stikstofprobleem', kan niet om Farmers Defence Force heen. Niet dat deze organisatie iets constructiefs bijdraagt of iets verstandigs zegt, maar ze zijn uitermate luidruchtig en gedragen zich bijna militant. Het gaat hier om een groep mensen die van zichzelf zeggen dat ze 'niet worden gehoord'. Zoals wel vaker bij mensen die 'niet worden gehoord', bedoelen ze dat ze geen gelijk krijgen. Het boegbeeld - en voorzitter van de stichting Farmers Defence Force - is Mark van den Oever, fruitteler en kertsboomkweker. In een artikel over de stikstofproblematiek in de Groene Amsterdammer van 5 december 2019 wordt Geert Verstegen opgevoerd. Verstegen is dorpsgenoot van Van den Oever in Sint Hubert en voormalig medewerkers van de Brabantse Milieufederatie en voorzittervan het Brabants Burgerplatform (voorheen met de toevoeging Minder Beesten). Hij zegt over Van den Oever: 'Een militant type, niet gehinderd door feitenkennis.'

[Aanvulling 5 februari 2020] Farmers Defence Force is niet alleen. Zoals dat gaat in activistische kringen is men, ongeacht het onderwerp, het al snel niet meer met elkaar eens. Dus is er een nog andere loot: Agractie. Hun missie: 'De achterliggende periode zijn boeren door éénzijdige berichtgeving in een onjuist daglicht komen te staan. 1 oktober was een duidelijk begin van de herwaardering van de boer. Boeren in Nederland hebben een missie, een verhaal te vertellen. Het verhaal van de productie van eerlijk, veilig voedsel, met de laagste milieu belasting ter wereld. Voedsel uit Nederland, dat mensen in Europa, én verder weg op hoge waarde waarderen, omdat er nergens ter wereld een gebied is waar de samenhang tussen alle partijen zo efficiënt is.' In ieder geval is bij deze organisatie duidelijk waar ze voor staan. Storend is wel dat we op de website van Agractie geen informatie konden vinden over een bestuur of iets dergelijks. Wel vonden we bij de Kamer van Koophandel dat er een Stichting Agractie Nederland bestaat met als statutaire zetel Ede en als missie 'Belangenbehartiging van de agrarische sector'.

Logo LUVO