Dossier Het stikstofprobleem — 6

Behandeling 'Spoedwet aanpak stikstof' in de Tweede Kamer

[17 dec 2019] De Eerste Kamer heeft op 17 december de spoedwet aangenomen. Voor waren: 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga. Tegen stemden: PVV, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, DENK, FVD en Van Kooten-Arissen.

[13 dec 2019] op 4 december debatteerde de Tweede Kamer over de voorgenomen kortetermijnmaatregelen voor de stikstofproblematiek, kortweg de 'Spoedwet aanpak stikstof'.

Een kleine opmerking onzerzijds: In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel staat bij 2. Achtergrond: 'De lucht die we inademen is ongezonder bij een overschot aan stikstofoxiden. Stikstof is zeker ook een probleem in natuurgebieden.' Deze passage verdient om meer dan een reden onze bijzondere aandacht. A] Wat heet een overschot? De gemiddelde concentratie bedroeg in 2017 buiten de steden 14 µg stikstofdioxide (NO2)/m³. In steden lag dit tot twee tot drie keer zo hoog. De natuurlijke concentratie is in de orde van enkele microgrammen (µg/m³). Twintig, dertig jaar geleden was het pas echt erg. Zie bijvoorbeeld het rapport, 'Meten waar de mensen zijn', LUVO-reeks 6, 2010. [PDF, 1.9 MB, opent nieuw venster] en in het Compdendium voor de Leefomgeving, Stikstofdioxide in lucht en dan het tabblad Trend 1978-2017.

Logo LUVO