Dossier Het 'stikstofprobleem' — 2

Onze notitie 'De betekenis van de atmosfeer in het "stikstofprobleem" '

[28 okt 2019] Zoals al aangekondigd, hierbij de notitie 'De betekenis van de atmosfeer in het "stikstofprobleem" '. Deze notitie is ook naar alle fracties van de Tweede Kamer gestuurd.

De belangrijkste bevindingen uit deze notitie zijn:

1. De emissie van ammoniak door de agrarische sector is de belangrijkste oorzaak van het stikstofprobleem in Nederland. Ruim 40% van de stikstofdepositie kan worden toegeschreven aan emissies door de agrarische sector in Nederland.

2. De atmosferisch-chemische eigenschappen van ammoniak zorgen ervoor dat een groot deel van de ammoniak (= 20-30%) op korte afstand (= minder dan tien kilometer) van de bron wordt gedeponeerd.

3. Beleid dat beoogt de stikstofdepositie in natuurgebieden te verminderen, is het meest gebaat bij beperking van de ammoniakemissie door de agrarische sector, vooral daar waar bronnen en natuur vlak bij elkaar (=enkele tientallen kilometers) liggen.

Logo LUVO