Dossier Het stikstofprobleem — 17

Alom negatieve reacties

[26 april 2020] De reacties op de plannen om het stikstofprobleem op te lossen zijn overwegend negatief. Iedereen heeft zo zijn eigen bezwaren.

Milieuorganisatie 'MOBilisation for the Environment' vindt het, kort samengevat, te weinig, te laat. Belangrijkste overweging: de stikstofbelasting blijft veel te hoog.

De ANWB: 'Natuurherstel is goed, te weinig ruimte voor vergroten bereikbaarheid en verkeersveiligheid.' De ANWB stelt dat er stikstofruimte (lees: vermindering van de stikstofemissie door de agrarische sector) nodig is 'voor de aanleg van nieuwe infrastructuur'.

De Stichting Natuur en Milieu meent: 'Kabinet investeert flink in natuurherstel, maar pakt stikstofoverschot onvoldoende aan.' De stichting heeft als belangrijkste overweging dat met deze plannen de stikstofdepositie onvoldoende daalt om de natuur te beschermen.

Het Landbouw Collectief stelt dat 'De plannen leiden volgens de boerenorganisatie tot een krimp van de veestapel, een rem op doorontwikkeling van bedrijven en een aantasting van economie en werkgelegenheid in de sector'. Ook schroomt men niet om het coronavirusargument te gebruiken. Lees ook aan het einde de 'Laatste reacties'!

LTO Nederland heeft als kop 'LTO vreest voor onvoldoende ontwikkelingsruimte bij stikstofaanpak'. Het zegt voldoende.

Nature Today/SoortenNL: 'Kabinet organiseert teleurstelling voor boeren, bouwers en biodiversiteit.' Belangrijkste overweging is dat de slechts 50% van de Natura2000-gebieden zal worden beschermd, als de de reductie al wordt gehaald. [Cursivering door ons] Verder, en niet onbelangrijk, het gaat om streefwaarden en niet om wettelijk vastgelegde verplichtingen.

 

Logo LUVO