Dossier Het stikstofprobleem — 12

Commentaar

[5 februrai 2020] De commissie Remkes heeft tot nu voorstellen voor twee deelaspecten van de stikstofproblematiek gedaan. In de eerste plaats is het verkeer aangepakt, met als meest opvallend voorstel om de maximum snelheid op autowegen te verlagen naar 100 km/uur. Iets waarvan de politie daarna opmerkte dat er niet meer dan nu zal worden gehandhaafd om redenen van capaciteit. Dus hoe het effect van de maatregel zal uitpakken, is afwachten. Vervolgens is ook het vliegverkeer aangepakt, waarbij als meest in het oog sprekend resultaat de ingebruikname van vliegveld Lelystad als overloop voor Schiphol er voorlopig niet meer inzit.

Beide voorstellen vallen in de categorie marginaal. Het voorstel voor verkeer is gericht op de vermindering van de emissie van stikstofoxiden. Leuk, maar wij al aan herinnerden, is dat het weinig zoden aan de dijk zal zetten. Merkwaardig genoeg heeft niemand aandacht besteed aan de emissie van ammoniak door het verkeer. Deze stelt niet veel voor, maar als we toch met marginale acties bezig zijn, mag dat wel even worden genoemd. In 2017 droeg het wegverkeer via de uitlaatgassen 4,4 kiloton ammoniak bij. Op een totaal van 132 kton zeker verwaarloosbaar, want zo'n 3,3%. Er valt echter te verwachten dat de emissie van ammoniak per gereden kilometer omlaag zal gaan bij een snelheidsverlaging. Ook de bijdrage van het luchtverkeer is gering, ongeveer 1%.

Waarom zoveel aandacht voor deze kleine bronnen? De commissie verwoordt het aldus: '[...] hanteert het Adviescollege het uitgangspunt dat alle sectoren, die verantwoordelijk zijn voor stikstofuitstoot, in een evenwichtige verhouding een bijdrage leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek.' Dan hebben we misschien nog iets nieuws voor de commissie. De Emissieregistratie kent namelijk voor de emissie van ammoniak een bijdrage 'Transpiratie en ademen'. Velen zullen het niet weten, maar de mens produceert kleine hoevelheden ammoniak via adem en transpiratie. Het gaat 1,7 kton ammoniak per jaar. Toch goed voor een bijdrage van 1,3 % aan de emissie van ammoniak.

Het wachten is tot de olifant in de kamer, die de commissie natuurlijk al lang heeft gezien, een naam krijgt: de agrarische sector. Het zal nog spannend worden.

 

Logo LUVO