Dossier Het stikstofprobleem — 10

Verantwoording van onze aanpak

[30 dec 2019] We hebben op het dossier 'Het stikstofprobleem' op onze website niet alleen positieve maar ook negatieve reacties mogen ontvangen. De laatste liggen in de categorie 'eenzijdig', 'te weinig aandacht voor het belang van de boeren' en het onvermijdelijke 'de bekende linkse prietpraat'. Het ontbreekt ons aan tijd (en energie) om op de veelal gemakkelijk gemaakte opmerkingen persoonlijk te reageren. Daarom hierbij een algemene reactie waarbij we uiteen zetten hoe wij te werk gaan en waarom wij zo werken.

Wij staan voor een presentatie van feiten die wordt gedragen door veriefieerbare bevindingen. Anders gezegd: wetenschap is onze basis. Wat de buurman, Facebook of het Farmers Defecnce 'ervan vindt', is best interessant, maar als het niet door feiten wordt ondersteund, irrelevant. De uitspraak dat wetenschap 'ook maar een mening' is, is beledigend. Niet voor ons, maar voor alle goedwillende onderzoekers die zich — al tientallen jaren — grote zorgen maken over de gevolgen van de overmatige stikstofproductie in ons land. De uitspraak zegt bovendien meer over de kwaliteit van degene die het zegt dan over degene tegen wie het wordt gezegd.

Wie wetenschappelijke bevindingen als 'een mening', 'typisch links' of kortweg als 'onzin' neerzet, wordt hierbij van harte uitgenodigd om te laten weten, waar zijn of haar idee of opinie dan wel op is gebaseerd. Het er niet mee eens zijn, lijkt ons onvoldoende. Ook wij zijn het wel eens ergens niets mee eens. Ook wij hebben het wel eens moeilijk met iets. Het lijkt ons dan beter om een discussie op basis van feiten te voeren; dat is wel zo overzichtelijk. Daarom nemen we een organsiatie als Farmers Defence Force niet serieus. Als iemand beweert dat de lucht voor een groot deel uit stikstof bestaat (wat klopt) en dat stikstof dus geen probleem kan zijn (wat niet klopt), geeft zichzelf (en zijn organisatie) een brevet van onvermogen.

Tot slot nog iets anders. Protesteren is prima. Het is in dit land nooit anders geweest. Er zijn altijd wel iemanden die het ergens niet mee eens zijn en dat graag aan anderen willen laten weten. Het gaat echter niet aan om daarbij het land te blokkeren. Wie dat toch meent te moeten doen, zal ook de consequenties van moeten ondergaan. Zo gek is dat toch niet? Bovendien kan het niet zo zijn dat belangenorganisaties met het kabinet afspraken maken over hoe een probleem aan te pakken of op te lossen. Consultatie en overleg is prima; dat zit in de Nederlandse omgangsvormen, maar het is het parlement dat uiteindelijk beslist. Anders kunnen we de democratie wel afschaffen en allemaal een nummertje trekken om bij het kabinet aan tafel te mogen zitten. Verder zijn de boeren in het parlement uitstekend vertegenwoordigd in de vorm van parlementariërs die zich meer als lobbyisten dan als volksvertegenwoordigers opstellen.

 

Logo LUVO